מכתב 005
העברית פוענחה ע"י נגה אטלס (25.1.2011):


אוגוסטוב 17/10/37
שלום לכם חינה, פניה, ארקה ואשר!
את מכתבי הסגור ששלחתי לכם ביום 6/10 למחרת יום החתונה בדואר האויר משרודבורוב, ושבו כתבו גם זליה וליזה - בודאי קיבלתם. את מכתבי הברכה שלכם בקשר עם חתונתו של זליה קיבלנו. את הפרטים מהחתונה כבר כתבתי לכם במכתבי שנשלח לכם בדואר האויר ובכל זאת אוסיף למסור לכם פרטים אחדים מהמשפחה שהתחתנה איתנו. אביה של ליזה ואמה הם ילידי רובנה. הרונין היה עוד לפני המלחמה סוחר יערות מפורסם בגליל וואלין, כשפרצה המלחמה העולמית העתיקו את דירתם לקייב, ובשנת העשרים עברו לורשה, גם כאן מתעסקים הם במסחר היערות. המשרד שלהם נמצא ברחוב מרשלקובסקי 99. הרונין הנהו כעת בן 67, קשיש ממני בעשר שנים. ליזה היא כבר בת הזקונים, כמו זליה אצלנו. הרונין אינו דומה לסוחרים הבורגנים מהמין הידוע. הוא נדיב רוח מאין כמוהו הוא ספר לי הרבה דברים מעניינים מחייו שעברו בעיר סוורנו נדב עצים לבנין בית ספר של "תרבות" במחיר 4500 ז. ושם קראו רחוב על שמו. בעירה הסמוכה לורשה כמדומני יוזֶפוב נדב עצים ג"כ על סכום גדול לבנין בית יתומים. סליחה ואיני זוכר, יכול להיות שכבר כתבתי לכם את הפרטים האלה. לליזה יש שתי אחיות נאדיא וזושה ואח אחד יוסף. זושה נשאה לפני שלוש שנים הזושה זו גם כן אהודה (סימפנוטש) ביותר. לפני חתונתה היתה מקודם כלתו של הפרופסור ד"ר פישל שניאורסון (בודאי שמעתם על אודותיו) אבל מפני הנהגתו [התנהגותו] המוזרה נתקה את היחסים אתו. בכלל המשפחה רונין הגונה ביותר, אני הלא ישבתי שם כל השבוע והספקתי להכיר את טיבם של כל חברי המשפחה כלם הם טובי לב ועדיני הרוח. וליזה היא המצוינה בהם וחביבה על כלם. זליה כותב במכתבו "די פינץ אין פערציג איז שוין אונגעלייגט" כוונתו 45 אלף זהובים הסכום הזה מונח כבר בבנק הממלכתי על שמותיהם של זליה וליזה. לו ראיתם את דירתם בחילה שבשרודבורוב, ליזה הוליכה אותי מחדר לחדר והסבירה לי באמרה: כאן יהיה חדר ההמתנה, וכאן הקבינט הרופאי של זליה, כאן חדר הרחצה עם האמבטיה מצוינה ועוד ועוד. אני הייתי ממש כמו קסם, הייתי כל כך מאושר עד שלפעמים חשבתי שמא כל זה הוא רק חלום? שבתי הביתה ביום ערב שבת בבוקר 8/10 הם אמנם רצו עוד לעצנו, אבל אני חסתי על שיינקה שהיתה כבר שבוע בבדידות וגם על חברי המורים שצריכים היו למלא את עבודתי. בשבת הראשונה נוסף כיבוד בשביל משפחת חפץ וישעיה ובשבת השניה ערכנו בשביל כל המורים, משפחת חפץ ופיינשטיין, שיינקה אפתה לחמניות (פלאָדן) עם קרום למעלה (קרעם) עד שהקרואים לא יכלו להאמין שהיא אפתה זאת. בעיר העשירים אמרו לי שהם מתקנאים בי, באמת יש לי עוד הרבה לכתוב אבל ממהר אני לפוסטה אני רוצה כאן רק לגלות לכם סוד אחד שעכשיו אפשר לגלות לכם, אבל אבקש אתכם שהסוד הזה יהיה שמור בלבכם ולא תגלו אותו לשום איש, והעיקר שלא תגלו אותו לזליה, כי תגרמו לי בזה אי נעימות. אתם זוכרים שלפני שלוש שנים פניתי אליכם בבקשה שתשלחו לנו דרישה. זאת עשיתי על יסוד מכתבו הגדול של זליה שכתב אז מוילנה, שעכשיו יש לו כבר האשפרות להסתדר ולכן אני ושינקה אינם צריכים כבר בשבילו לשבת בפולניה כך לעלות רצה כמו רייזל ומאיר וכך כתב לנו פעמים אחדות. אז היתה כבר אהבה אצל זליה לעלמה יאקובובסקית שהסתיר לגמרי ממני ומשיינקה, העלמה הזאת היתה כאן זמן קצר בסוף הקיץ בשנת 1934 והיא למדה גם כן בגימנסיון של דרוטקין בשעה שזליה למד שם וכבר אז לא היה אדיש אליה (כך נודע לנו אחר כך) העלמה הזאת היתה מבקרת את זליה תכופות בוילנה בשנה האחרונה של למדו באוניברסיטה וכנראה היא ידעה היטב שהיא צדה ברשתה דג גדול, והשתמשה באמצעים חתוליים, כדי להדק היטב את הקשר בינה ובין זליה ואנו לא ידענו כלום, כי זליה הסתיר מאתנו כל זאת. כך נמשך הדבר כתשעה עשרה חודשים, ורק בחודש יוני שנת 1935 כשזליה בא כבר הביתה ותעודת הרופא בידו גילה לנו את הסוד שיש לו כלה מביאליסטוק ושהוא קשור איתה זה כשנה. הוא הראה לנו את תמונתה, בעת הראשונה לא התנגדנו. אם אהבה יש כאן, מה יש לדבר. אבל התמונה לא מצאה חן בעיני שיינקה, היא אמרה שפניה אינם מביעים ישרת רוח, ושהיא מהעלמות היודעות את הסוד איך לצוד גבר, כך לא פסקה שיינקה לדבר לפני ולפני זליה ואמרה שהעלמה הזאת אינה כדאית ואינה ראויה להשיג חתן כזליה, אז אמרתי כך לזליה מכיוון שאתה היית כבר שתי פעמים בביאליסטוק אצל הוריה הלא יש לנו הזכות גם כן לראות אותה, בראשונה הציע זליה שאסע עמו לביאליסטוק כדי לראותה אבל אני דחיתי זאת ואמרתי אז, אם העלמה יקובוביץ יכלה לבוא בקיץ שעבר לאוגסטוב, כמו שבאים הרבה אורחים בכל קיץ יכולה היא לבוא גם הפעם ובאון הזה תוכל לטייל אתה ובערב לסור לביתנו כדי ששיינקה גם כן תראה אותה כי אשה יותר מוכשרת להכיר את טיבה של אישה אחרת מאשר גבר. זליה ראה שהצדק אתנו, וכתב להעלמה שתבוא קצת לאוגוסטוב. בראשונה ענתה שתבוא, אחר כך התחלה להשתמש באמתלאות שונות ולבסוף תפש אותה זליה בסתירה בדבריה וגם בשק ששקרה לו באיזה ענין. וכשנודע לו כבר כל הענין אז פניתי בידיעתו של זליה ובהסכמתו לגיסי יחזקאל חפץ הנמצא בביאליסטוק וביקשתיו לאסוף ידיעות על דבר העלמה יאקובוביץ ומשפחתה. והנה נתקבל ממנו מכתב עם ידיעות מפתיעות אביה של יקובוביץ הוא מורה המשתכר מעט והמשפחה גועת ברעב, להעלמה יש משרה של מורה באיזה בית ספר והעיקר שיש לה מכר זה שנים אחדות שהולכת איתו תמיד אל [...] מול הקולנוע, שוו בנפשכם את רגשותינו אז. זליה אז כבר [...] שבדעתו לנתק את הקשרים אתה, אז נסע לביאליסטוק והיה לו אתה הטיול האחרון שבו הודיע לה על דבר החלטתו. זליה שב באותו היום, אחר כך גילה לי שהוא חייב לה 410 ז. שהיתה נותנת לו בכל פעם בשעת ביקוריה בוילנה, אז אמרתי איני רוצה שבני ישאר חייב למישהו אז היו אצלם מכל הוני 90 דולרים נתתי לו שמונים דולרים החליפם והחזיר לה על ידי הדואר את הכסף שלקח ממנה. עכשיו כאשר עזר ה' וזליה מצא חברה מצוינה בחיים חשבתי לנחוץ לגלות לכם את הפרטים מכל הדאגות שאני ושיינקה דאגנו אז. אבל יקירי, אני משביע אתכם שלא תזכירו מכל זאת לזליה במשך כל ימי חייכם. אם תרצו דבר מה לכתוב על אודות זה שגיליתי לפניכם אז כתבו זאת על ניר מיוחד, כי הלא את מכתיבכם אני שולח לזליה. עכשיו תבינו מדוע אני כל כך מאושר עכשיו כשזליה מצא לו רעיה כליזה, אני אמנם אמרתי לזליה שידע לשמור על האוצר הזה,

אני גומר, היו בשלום ובאושר הריני מנשק אתכם ואת גרשונלה ויעקבלה נכדי היקרים.

שלכם אבא -סבא

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כתבו כאן את התרגום שלכם. אם יש תיקון לתרגום אחר, או תוספת - אנא ציינו זאת. כל תרגום והערה עוברים אישור ולא יופיעו מיידית. תודה על עזרתכם!