מכתב 141


חלק העברית פוענח ע"י דגנית פרג סברנסקי (22/12/2010):

אוגוסטוב 20/11/38
שלום רב לכם חינה, פניה, ארקה ואשר יקירי!

מזל-טוב לכם חינה ואשר, להולדת בנכם השני, יתן ה', שתזכו לגדל אותו ביחד עם יעקבלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים ברוב שלום אשר ונחת. מזל טוב לכם פניה וארקה הדודה והדוד, מזל טוב לי, שהתברכתי בנכד שלישי. הבשורה, כשהיא לעצמה, שמחה אותנו במאד מאד, אבל שמחתנו עוד הוכפלה כשקבלנו את מכתבך, חינה יקירה, שנשלח על ידי דואר-האויר ונכתב בעצם ידך ביום הראשון של הלדה ושהבן הנולד למזל טוב דומה ליעקבלה. מענין הוא, איך מתיחס יעקבלה לאחיו, שבא לעולם לקחת את חלקו באהבת ההורים. מכתבך, חינה, יצא מבית מעפולה ביום 9/11 וביום 14/11 כבר הגיע אלינו. שלשום היה יום הולדתו של יעקבלה ובתשעה ימים קודם היה יום הולדתו של נכדי השלישי שיחיה (אף על פי שכתבת חינה יקירה את החלטתכם על דבר השם שינתן לבנכם הנולד בכל זאת, לא אקרא אותו בשם עד שאקבל מכם את המכתב השני שיודיע כבר על דבר קביעת שם הילד הנולד בשעת ברית המילה). שלשום, בערב שבת, נתקבל המכתב שיצא מגבת ביום ה4/11 ושהה בדרך 14 יום בו נמצא מכתבך, חינה, מיום השנה של אמא. מה נעים היה לנו לקרוא את המכתב שלך, פניה יקירה, שבו את כותבת שמתכוננת את לקַבֵּל אורח נעים – את יעקבלה, לשבוע שתהיה חינה בעפולה, ושגרשונלה מחכה כבר בקצר רוח לבואו... כמה הייתי נותן בעד האפשרות לראות את שניהם בשעת משחקם, כיצד גרשונלה מציג לפני חבריו את שארו... לזליה כתבתי תכף ביום 14/11 כשנתקבלה הבשורה הטובה ממך, חינה יקירה, ומכתבי זה צריך היה להגיע לזליה ליום המחרת והנה קבלתי מכתב ממנו מיום 15/11, שאני שולח לכם רצוף לזה וממנו נראה שמכתבי המבשר טוב לא נתקבל על ידו. כי חכיתי עד יום אתמול ולא נתקבלה תשובה. היום אכתב לו פעם שניה. שלשום היה יום הולדתו של יעקבלה. כתבתי לכם שלפני כמה שבועות פניתי במכתב לצבי פיינשטיין שישלח מדרום אפריקה לגבת בשביל חינה 3 לירות. מאוד הייתי רוצה שהכסף הזה יגיע לגבת בימים הקרובים, כדי שתוכלי חינה לקבלם. הכסף הזה היה מועיל לך, אבל כל זמן שלא אקבל ממך, פניה יקירה, אישור על קבלת הכסף אינני בטוח עוד. באמת זהו מצב טראגי, רוצה אני לשלוח ליום הולדתו של נכדי האחד וללדתו של נכדי השני ואין לי כל אפשרות לשלוח ישר, כמו, שאפשר היה לעשות לפני שנים אחדות לשלוח באופן חפשי, כמה שאתה רק חפצת, עכשו צריך ללכת בעקיפין וגם אז אין בטחון שיעלה בידי להמציא, כי זה תלוי עוד ברצונו של פיינשטיין האפריקאי שימלא את בקשתי. שמא תפני פניה במכתב לאברהם [???] שיעשה אתי חלופין כזה,. אתמול עליתי לתורה בתור אבי היולדת צויתי לעשות לך חינה יקירה "מי שברך" ולבן הנולד למזל-טוב ונדבתי על בית הכנסת. כאן נמצא בקשר עם המגבית של קרן היסוד הדוקטור רוזֶה - וֵינִיג שמו הספרותי, הוא עתונאי, חבר הליגה, חברי המזרחי והציונים הכלליים משתמטים מעבודה בשביל זה שנשלח שמָאלי ולא "מזרחי" ולא ציוני כללי.
תחת זה עובדים במרץ חברי הליגה, היום התחלנו לעבוד ואני עובד בחריצות ובזריזות גדולה, ממש בהתלהבות, ויש תקוה שהסכום הכללי של המגבית השנה יעלה על הסכום של השנה שעברה. יש לי ענג נפשי גדול שיכול אני להביא תועלת לבנין ארצנו בימים הקשים האלה. גם אנו המורים חתמנו על הצהרה. אני מסיים, מה שלומך חינה יקירה ומה שלום הילד? מה שלומך פניה יקירה? אני ממהר לגמור כי עלי ללכת שוב לעבוד במגבית. היו כלכם ברוב שלום ואושר, יתן ה' שתמיד נשמע מכם ידיעות וחדשות טובות, הריני מנשק אתכם ואת "השְלִישִיה" הַסַבּרָאִית היקרה שלי שתחיה. שלכם אבא-סבא.
כדי להגדיל את התמונה יש ללחוץ עליה. תרגומים יש להשאיר בתגובה למטה או לשלוח לי לדוא"ל ואני אכניס לתגובות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כתבו כאן את התרגום שלכם. אם יש תיקון לתרגום אחר, או תוספת - אנא ציינו זאת. כל תרגום והערה עוברים אישור ולא יופיעו מיידית. תודה על עזרתכם!