מכתב 122


כדי להגדיל את התמונה יש ללחוץ עליה. תרגומים יש להשאיר בתגובה למטה או לשלוח לי לדוא"ל ואני אכניס לתגובות.

חלק העברית פוענח ע"י דגנית פרג סברנסקי (4.1.2011):
2 תמונות בשבילנו ובשביל זליה וליזה ושש תמונות ביחד עם הסרט אני שולח לך, פניה יקירה, שתוכלו גם לחלק. התמונה הזאת בכלל היא יפה. גזרתי את שולי המכתב עד כמה שאפשר כדי שהמכתב לא יהיה כבד. שמחים אנו שקיבלתם את התמונות משרודבורוב, ואני כבר התיאשתי ממנו כי נתעכב בדרך זמן כל כך מרובה. תכתבי לי תכף אחרי שתקבלי את התמונות. תסלחי לי חינה יקירה, על שאני שולח גם את המכתב הזה על הכתבת של פניה. הדבר מתבאר פשוט, במכתבי הקודם שלחתי את סם התרופה של זליה בשביל פניה שתמשח את המשחה על הכתמים בלילה במשך שבוע אחד או שנים ואחר כך להפסיק כִּשְבוּעיִם ואז אפשר שוב להשתמש במשחה זמן כזה, ובמכתבי הנוכחי אני שולח את תמונותיה של פניה ולכן הוצרכתי לשלוח את שני המכתבים האלה ישר לגבת. שמחתי מאד במכתבו של גרשונלה ואני שולח לו כאן תשובה הכתובה ככתבו כדי שיוכל לקרוא בעצמו, כי אם כתב באותיות מרובעות משמע שהוא יודע גם לקרוא אותן. הצלום נותן לנו מושג משלשתכם. גם להבא תוכלנה לשלוח לי סרטים ורוטשטיין כאן יתקין את התמונות. אני וגם שיינקה מרגישים את עצמנו היטב. הולכים אנו אל היער אצלנו החום בתקפו. אני רוחץ באגם שתי פעמים בכל יום. מפני החום לא התחילו עוד הלימודים בבית ספרהו. שמחים אנו, חינה יקירה, שסידרתם לכם מקלחת ויכולים אתם להתרענן בה בשעת החום. כשהייתי בשרודבורוב, ושם אין נהר לרחיצה הייתי מרגיש ענג גדול לעמוד שם תחת המקלחת. שמח אני שגם יעקבלה כותב מכתבים לסבא. בין גרשונלה ויעקבלה הולכת התחרות, כדרך הילדים כל אחד חושב שסבא אוהב אותו יותר... תמונתי היחידה היא זו שאני יושב יחידי על הספסל ומחזיק את דולינקה, קוראים לה DOLINKA, כך הנהיגה ליזוטשקה וכך נתקבל השם. זליה נוסע היום בלילה לקרמניץ לתרגילי צבא לארבעה שבועות. קשה על ליזוטשקה הפרידה מזליה וקשה לו הפרידה כפליםכמו שתראו משני מכתביהם הנשלחים לכם עכשו אבל הם יודעים שאין להתאונן על דבר שהנהו הֶכרח, יעברו השבועות האלה ויגַמֵר הפרוד- זליה ישוב לביתו בשלום ובהצלחה. קבלתי מדוד-הִלל קבלן חבילה גדולה של גליונות העתון "דָּבָר לגוֹלַה" שיהיה לי חומר רב לקריאה ולכן אני מסלק את בקשתי שכתבתי לך פניה יקירה, במכתבי הקודם שתשלחי לי את העתון "דבר לגולה", עכשיו כשיש לי כבר כאן אל תשלחי לי פניה, כי זה כבר לְלֹא צוֹרֶך. האם יתחיל כבר גרשונלה לבקר אחרי ימי החפש את בית הספר?
אני חושב שבגבת גופא יש כבר בית ספר, בכל אופן של הכתות הנמוכות. שמעתי שבארץ ישראל גדול השרב בקיץ הזה במיוחד. איך אתם מרגישים את עצמכם בימי חום כאלה ואיך אתם עובדים? אני איני אוהב ביותר את החום וטוב הוא שלעת עתה יש אצלנו עוד ימי חופש. לשבת ביער או על שפת האגם אפשר עוד לקבל באהבה את החום. את האמת אגיד לכם שבאוגוסטוב אני מרגיש את עצמי יותר טוב מאשר בשרודבורוב שם האקלים יבש יותר מדאי, אין מקום לרחוץ ושנתי בלילה לא היתה טובה. תחת זה באוגוסטוב ישן אני היטב שמונה שעות בלילה. אל תדאגו לנו אם מכתבנו יתאחר אצלנו הכל בסדר טוב. יתן ה' שנקבל מכם תמיד מכתבים טובים ומשמחים. היו כלכם ברוב שלום ואושר, הריני מנשק אתכם שלכם אבא-סבא.
שיינקה טרודה בבית, כי אין אצלנו כעת עוזרת, משום שבעונה זו כשיש באוגוסטוב כעשרים אלף קייטנים ותיירים אין להשיג עוזרת, ואני ממהר אל הדואר.לכן אני כותב לכם פריסת שלום לבבית בשמה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כתבו כאן את התרגום שלכם. אם יש תיקון לתרגום אחר, או תוספת - אנא ציינו זאת. כל תרגום והערה עוברים אישור ולא יופיעו מיידית. תודה על עזרתכם!