מכתב 127פענחה דגנית פרג סברנסקי (23/12/2010):אוגוסטוב 2/4/1939

שלום לכם חינה, פניה, ארקה ואשר יקירי!

המכתב שיצא מבית יוסף קבלנו יחד עם חמש הקלושות. [נגטיבים?] הלכתי תכף לרוטשטיין והזמנתי אצלו חמש תמונות מכל קלישה: 3 בשבילך, חינה יקירה, ושתים מכל מין בשבילנו ובשביל זליה וליזה. במכתבי זה אני שולח 8 תמונות כדי שלא להכביד את המכתב, שמא יאבד. עוד 8 תמונות אשלח לך ביום הראשון של השבוע הבא. מכל מין יהיה בשבילך 3 תמונות רק מהצילום כשאתם יושבים בעגלה יהיה לך 4 תמונות ביחד עשיתי 26.

ביקשתי את רוטשטיין שיוציא מהקלישה את פסח'ל ויגדיל את התמונה. אמר לי שמפני שפניו של פסח'ל יורדים ואינם נראים לכן לא יעלה בידו לעשות תמונה הגונה, היא תצא מטושטשה. הצלם אמר לי שאכתוב לך שיצלמו את פסח'ל יחידי, ואם הקלושה תהיה טובה אז יעשה תמונה מוגדלה. אני ושיינקה שמחנו מאוד בתמונות המראות לנו את כל המשפחה שרגא וגם הקן של המשפחה. כמה עונג היה לנו ממכתבך חינה יקירה מהפרה "תקוה" השופעת לכם חלב, גם הכלב (סליחה ששכחתי את שמו) לילית העומד אצל יעקבלה כל כך יקר לו. ברוך ה' שמשקכם הולך ומתפתח. יש לך חינה יקירה, כשרון למסור במכתב את חייכם בתאור מוחשי. דמעות של שמחה נראו בעיני בקראי איך אשר קרא אותך, חינה לנטוע את העץ הראשון. מכתבי זה יגיע לבית יוסף לפני יום הולדתך, חינה יקירה, יהי רצון שתהיי תמיד מאושרה ביחד עם אשר ושתשמחו אותנו תמיד בידיעות טובות על דבר יעקבלה ופסח'ל כמו ששמחנו במכתבך זה ובצילומים. בתשעה במאי ימלאו לפסח'ל ששה חודשים אז תצלמו אותו וגם את גם את יעקבלה ותשלחו אלי את הקלושות שמא יהיו אז הצלומים יותר בהירים, אני כותב הפעם על פסת ניר מפני שאני שולח רצוף לזה שני מכתביו של זליה. פניה יקירה! אתמול ביום הולדתך, ביום שבת הגדול היתה לנו פשטידה יפה שנאפתה לכבודך. אכלנו אותה לכבוד יום הולדתך. דברתי שלשום עם ריינק על דבר מתנה ואמר לי שנתקבל מכתב מאת בנו שישלח את המתנה לגבת אחרי איזה זמן.

שמחתי גם בהבטחה זו. מסכים אני כבר שימשך קצת הענין אבל העיקר שתגיע המתנה לגבת. קראתי את דבריך, פניה יקירה, על דבר החגיגה של יום הולדתו של גרשונלה בעונג אבל גם הצטערתי שלא הגיעה מתנתי ליום זה. אצלנו כבר הכל מוכן לפסח, ובכל זאת עוד עבודה רבה מוטלת על שיינקה כי היא מחמירה מאד בשני דברים בנקיון ובכשרות ושני הדברים האלה דורשים הרבה זמן והרבה עבודה. וחושב אני כמה כֹחות מבזבזות הנשים על ההכנות לחג הפסח. עובדות הן עבודות פרך ממש כמו אבותינו אצל פרעה במצרים. זכורני שכך עמלה וטרחה יותר מכחותיה אמא ע"ה [עליה השלום] וכך גם מתנהגת שיינקה. ואיני יכול בשום אופן להשפיע עליה שלא תכביד על עצמה כל כך. בכלל סובר אני שהשַמְרָנות והאדיקות חזקה הרבה יותר מדי אצל הנשים מאשר אצל הגברים.

הזמנו את שעיה אלינו לשני הסדרים וענה לי שכבר הוזמן אצל הדוקטור שור ומלכה שור. כמובן, בשבילו שם יהיה יותר מעניין מאשר אצלנו, מילא, יהיה כך. אני מסיים את מכתבי. היו יקירי ברוב שלום ואשר. יתן ה' שתמיד נקבל מכם מכתבים משמחים. הריני מנשק אתכם ואת גרשונלה ויעקבלה ופסח'ל מחמדי.

שלכם אבא-סבא

שיינקה דורשת בשלומכם ומברכת בכל טוב. היא טרודה מאד במכתב השני תכתב. מכתבי יצא הפעם כל כך קטן שלא להכביד על משקל המכתב.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כתבו כאן את התרגום שלכם. אם יש תיקון לתרגום אחר, או תוספת - אנא ציינו זאת. כל תרגום והערה עוברים אישור ולא יופיעו מיידית. תודה על עזרתכם!