מכתב 125

נכתב ששני המכתבים הגיעו במעטפה אחת, ובקופסת הנעליים המכתבים היו מקופלים זה בזה:


כדי להגדיל את התמונה יש ללחוץ עליה. תרגומים יש להשאיר בתגובה למטה או לשלוח לי לדוא"ל ואני אכניס לתגובות.

חלק העברית פוענח ע"י דגנית פרג סברנסקי (1.1.2011):

אוגוסטוב, 30/4/39.
שלום לכם חינה, פניה, ארקה ואשר – אהובַי ויקירַי!
המכתב שצריך היה לבוא בשבוע שעבר על פי התור מגבת, עדיין לא הגיע אלינו. את שתי הגלויות משני השבועות האחרונים שלחתי לגבת ולכן שולח אני עכשיו את המכתב הזה לבית יוסף, אם בכלל "אערבב את היוצרות" ולא אשמור את התור בדיוק בנוגע לכתובת בטוח אני שלא תֵעָלב מזאת "מרת" גבת ולא מר בית יוסף. אני כותב הפעם מכתב סגור בשל מכתבו הגדול של זליה. את העתון מהמרכז של אגודת הסוחרים הקמעוניים שבו נדפס המשך מאמרו של זליה אני שולח היום כדברי דפוס לגבת. מהגליונות הקודמים של העתון הנ"ל שבו נדפסו ההמשכים הראשונים של המאמר קיבלתי מזליה רק גליון אחד וזה גם כן אבד אצלי, כי שאל ממני אחד ומסר את הגליון לאחרים כדרך גוברין יהודאין. אבל, סבורני, כי המחלות המקצועיות של הסוחרים ובעלי המלאכה אינן נוגעות כל כך לכם, כי , ראשית כל אינכם סוחרים, ושנית, תנאי העבודה שלכם בארץ הנם לגמרי אחרים מאשר כאן. מההמשך הזה תראו פחות או יותר את טיב מאמרו של זליה. על המעטפה של הגליון מבפנים נדפסה רשימה של רופאים שתקשרו עם המרכז של הסוחרים בנוגע לקבלת חולים תמצאו את הכתובת של זליה ושעות קבלת חולים על ידו. אם תרצו דוקא את הגליונות הקודמים תכתבו לי ואז אבקש את זליה שימציא לי את שאר הגליונות ואני אשלח לכם. לאחרונה נודע לי שמריינק, עם כל הבטחותיו לא יצא כלום. אחרי הפצרות רבות נתאפשר לי לפני ימים אחדים לפנות במכתב לאפריקה. הדרך אמנם רחוקה, סחור-סחור, אבל מקוה אני שהדרך הזאת תהיה נכונה. כשיגיע אליך, פניה יקירה, שלש תמסרי אחת מהן לחינה והשתים לך ולגרשונלה. אתמול היתה סעודת בר-מצוה אצל בנו של נתן ורהפטיג. סעודה מודרנית, אני הוזמנתי בתור מורהו. ארבעים שעורים היו לו אצלי. על השעור הראשון לא ידע צורת אות, אתמול כשעלה לתורה בבית הכנסת הגדול קרא את הברכות של ההפטרה בהברה הספרדית בנגינה הנכונה ובנגון המתאים עד שהמתפללים התפעלו ממש. בשעת הסעודה הללו את עבודתי ההורים לפני הקרואים ואני השיבותי שצריך לזקוף זאת, גם על חשבונו של התלמיד, שהנהו בעל כשרונות. אשתו של אבא סטוליר שהיתה במשך הרבה מקודם המחנכת של הנער ורהפטיג_אתן חינה ופניה יוכל היות זוכרות אותה) הודיעה לי שם שעונג רב היה לה כשתרגם לה ישעיה שירים אחדים מספר השירים שלך, פניה, והביעה את צערה שאינה יודעת עברית. שמעה זאת רוזה אלנבוגן שבאה לכאן לאיזה זמן מארץ ישראל ושהיתה בין הקרואים, ואמרה שהיא כבר תשתדל להשיג מהספריה את ספר השירים. בכלל "בציר" עשה רושם גדול על כל אלה שהספיקו כבר לראות את השירים וזהו הכל בשביל ששלחת לספריה שיינקה צודקת באמרה שאילו שלחת לאסתושה פיינשטיין היתה מסתירה את הספר אצלה ולא היתה מראה לשום בן-אדם פשוט מתוך קנאה. מזקליקובסקי קבלתי חצי גליון מהעתון "דבר" שבו יש ידיעה מגבת "שהשמחה במעונם" שערכו שם מסיבה בקשר עם הופעתו של הספר "בציר". מזאת רואה אני שזקליקובסקי הוא ידיד נאמן לי ורוצה בכל הזדמנות לגרום לי עונג. מתקנאים בי הבורגנים העשירים שבאוגוסטוב על הנחת שיש לי מבנותי ומבני. שיינקה חוששת לעין הרע
אני אינני מן החששנים אני רק יודע שאני אב מאושר. מבקש אני את ה' שתמיד אהיה כך מאושר כמו עכשיו. ליזה אמנם עוד חלשה ושוכבת במיטה, אבל מקוים אנו שכשתהיה בשרודבורוב עם דבורה'לע, אז האויר הנפלא שם יבריא ויחלים אותן. דבורה'לע, כפי שתראו ממכתבו של זליה , הנה ילדה מצוינה. אקוה שתתאים לַשֵם שהיתה לנושאה שלו. אצלנו הכל בסדר גמור. היו ברוב שלום אֹשר ונחת הריני מנשק אתכם ואת גרשונלה, יעקבלה ופסח'ל מחמדַי. שלכם- אבא-סבא.
נ.ב. חינה יקירה! מַשה רוזנפלד-פוליק שאלה אותי על אודות חייך ובקשה אותי לכתוב לך פריסת שלום.
מדוע לא הכנסת, פניה יקירה, לתוך "הבציר" את שירך "גשם", שנדפס לפני שנים אחדות בעתון "במעלה" וגם את שירך "הִכַּרֲתּיך"?


[קטע ביידיש משיינקע]

[מכתב ביידיש מזליה 26/4/39]

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כתבו כאן את התרגום שלכם. אם יש תיקון לתרגום אחר, או תוספת - אנא ציינו זאת. כל תרגום והערה עוברים אישור ולא יופיעו מיידית. תודה על עזרתכם!