מכתב 007
כדי להגדיל את התמונה יש ללחוץ עליה. תרגומים ופענוחים יש להשאיר בתגובה למטה או לשלוח לי לדוא"ל ואני אכניס לתגובות.

חלק העברית פוענח ע"י דגנית פרג סברנסקי (25.1.2011):
אוגוסטוב, 21/10/39
שלום רב לכם חינה, פניה, ארקה ואשר יקירי!
את המכתב מגבת קבלנו שלשום, זאת אומרת, ששבוע שלם עבר בלי מכתב מכם, ומשום שמכתבו של זליה גם כן נתעכב קצת לא כתבתי לכם בשבוע שעבר. תחת זה תמצאו עונג רב במכתב הזה, כי נמצאות בו התמונות של ליזה עם עם דבורהלה היקרה ששולח זליה בשבילכם. כשבאתי מבית הספר רצה שיינקה לקראתי כולה זורחת משמחה והתמונות בידיה. לקחתי את התמונה ראיתי את ליזוצ'קה עם דבורהלה והתחלתי לרקוד משמחה משערים אנו כמה תשמחו אתם בתמונה. אני הייתי מרגיש את עצמי כל כך מאושר עכשו, לולא המצב החדש, שנוצר עכשו בארץ בקשר עם ה"ספר הלבן". חושבים אנו כעת הרבה על אודותיכם, מאורעות אחרי מאורעות. יחזק ה' אתכם וישמרכם מכל אסון ופגע. מכתבך, ארקה היקר, שמח אותנו. אני כתבתי היום לזליה ולליזה, שארקה בכל זאת נענה, כמובן, בזכותה של דבורהלה היקרה, שאליה הוא פנה ברוב דבריו,. משער אני כמה ישמחו גרשונהלה ויעקבלה כשיראו את התמונה של הדודה ליזה והשארה דבורהלה, הדומה כל כך לדוד זליה, והלא גם הם דומים לו. פסח'ל יכיר את הדודה עם דבורהלה אחר כך ועד העת ההיא, תהיינה מסתמא עוד תמונות. כותבת את חינה יקירה, שהתרגזת מיעקבלה. הלא את יודעת שהתרגזות מזקת מאד לבריאות, כשיגדל יעקבלה יותר אז בוודאי יהיה צייתן (=מקשיב) יותר. לעת עתה צריכה את לקבל את השתובבותו באהבה ובמחשבה:

[ציטוט ביידיש]

כמו שאמותינו מלפנים היו מתנחמות. מבין אני שבלי זאת צריכה את לעבוד עבודת פרך יום יום, אף על פי שאת לא מזכירה זאת במכתביך אפילו במלה אחת, אבל אני ושיינקה מדברים תכופות שחייך צריכים להיות קשים מאוד מפני העבודות הרבות שיש לך למלא בכל יום במשקך. יודעים אנו שגם אשר עמוס עבודה רבה מאוד וצרוף לזה עוד שמירה, אבל את, חינה יקירה, בתור אשה המיניקה עוד ילד אינך יכולה להתפאר בודאי בעודף של כוחות, לכן צריכה את להזהר מהתרגזות. את צריכה רק להעמיד על יעקבלה פנים של כעס בשעת הצורך, אבל זה צריך להיות כעס ורוגז חיצוני ולא פנימי. כל אם צריכה במובן ידוע למלא תפקיד של מורה בחינוך ובגידול בניה. ישנם מורים, שמתרגזים וצועקים בשעת השיעור בכתה על התלמידים הסרבנים והשובבים, ואני – כשיש כבר צורך אז אני רק מקדיר ומענן את פני, מעמיד פנים של רוגז וזהו רק רוגז חיצוני, בקרבי פנימה משתדל אני להיות שקט לגמרי, תאמרו שזאת היא "שחקנות", אבל שחקנות כזאת מותרת, והעיקר שרוגז חיצוני משפיע על הילדים הרבה יותר, מאשר רוגז אמיתי, כי כשאדם מתרגז באמת עלול הוא לעשות הרבה שגיאות וטעויות מה שלא יעשה כשהוא שקט ומיושב בדעתו. אני אומר לכם זאת מהנסיון! בכלל לא צריך לדרוש מהילד יותר מדאי. יש כמה פעמים שהילד עושה מעשה לא טוב בלי שום הכּרה. צריך להסביר לו בדברים רכים שעשה דבר לא טוב ושהפעם סולחים לו אבל בפעם שניה לא יעשה כך. יודע אני שתפקיד ההורים בנוגע לגידול הבנים הוא ענין קשה ואחראי, ולכן צריכים ההורים לחשוב ולמצוא אמצעים ותחבולות שונות איך להשפיע על הילד, אבל להתרחק מהתרגזות כל שהיא. שמואל שפירא מארץ ישראל שהיה כאן באוגוסטוב לפני שנה וחצי בתור ציר של קק"ל והיה גם בביתנו, נמצא כעת שוב בורשה, והנה כתב לכאן שהיה בגבת אצלכם פניה וארקה ביום חג ומסר לכם פריסת שלום. הוא מסתמא ספר, שהיה אצלנו בבית מתפלא אני, שלא הזכרת, פניה יקירה, במכתביך על דבר ביקורו. קראתי את מאמר הביקורת של ר.כ. (רחל כצנלסון?) ששלחת לי ונהניתי, ואבקשך, שאם יודפסו בעתונים אחרים מאמרי בקרת על דבר ספר שיריך, לשלוח לי. משקה רוזנפלד-פוליק בורגנית, בעלה הקים בית חומה בן שתי קומות ברחוב הקרקובי בין ביתו של טננבוים וחנותו של ולמיר, ויש לו חנות של ברזל. פפירוביץ עדין רַוָק, נתגַסה [?] ביותר, נוסע הוא על פני העירות להפיץ את הבורית הסבון שלהם, הוא המפרנס של המשפחה, אחותו הבכירה עדיין יושבת בבית הוריה, כי לא התחתנה עוד. אבא פופקין נסע מאוגוסטוב, אומרים שהוא בתל אביב. אלימלך חלופיצקי הראה לי גליון של העתון "דבר לגולה" ובו נדפס קטע משירך "קן". אצלנו תערך מחר אספת מחאה נגד הספר הלבן. החנויות תהיינה סגורות משתים עד ארבע.מדוע לא הכנסת, פניה יקירה, לתוך ספר שירייך כמה שירים טובים שלך שנדפסו קודם בעיתונים שונים? מחרתים יום הולדתי- ערב שבועות. בקשר עם זה אני מברך אתכם באושר ובכל טוב והעיקר בשלום, כי אשרכם – אשרי. הריני מנשק אתכם ואת גרשונלה יעקבלה ופסחל.
נ.ב.אני שולח לך, חינה יקירה, את הקלישות. שלכם אבא-סבא.
תעתיק חלק היידיש ע"י זיגריד בייזל (16.1.2011):

{2} [1] מיינע טייערע! [2] מיר האבן זיך זייער געפרייט מיט אייערע בריוו און ג-ט זאל געבן אז עס זאל אנקומען [3] פון אייך פריילאכע שטענדיק גוטע בריוו. דערווייל בעאונרויגט אונז זייער די לאגע ג-ט זאל [4] מאכן אלעס גוט. הייט איז שיין ערוו שבועת איך בין פערנומען קאנדען די [5] האדיסטקע זאל ג-ט געבן א פריילאכן געזונטן יום טוב פאר אונז אלע ארוים [6] און אלע אידן. איך וועל אייך בעטן אז איר זאלט ניט פארפעלן א וואך צום שרייבן [7] בייה איצטיגער לאגע חאץ אלע וואך א בריוו. זאל אייך ג-ט איינאיטן פון אלע [8] שלעכץ. א גוטן פריילאכן יום טוב אייער שיינקע. [9] איך אייל זאך דער בריוו מוז אוועגיין איינט.
notes:
this 9 yidish lines are at the bottom of page 2
[4] erev shavuot was on 23.5.39
[4] „קאנדען“ ?
[5] „האדיסטקע“ ?
[5] „ארוים“ ?
[7] „חאץ“ ?
[7] „איינאיטן“ ? As she doesn’t write „h“ at the beginning of a word it may be „איינהיטן“

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כתבו כאן את התרגום שלכם. אם יש תיקון לתרגום אחר, או תוספת - אנא ציינו זאת. כל תרגום והערה עוברים אישור ולא יופיעו מיידית. תודה על עזרתכם!