מכתב 101
פענוח העברית ע"י נגה אטלס (28.1.2011):
אוגוסטוב 13/8 39
שלום לכם חינה, פניה ארקה ואשר!
את המכתב ששלחתם לורשה, מפני שחשבתן שאני עדיין בשרודבורוב, קבלנו אתמול מזליה ביחד עם מכתבו ועם סם התרופה בשביל פניה. שמחנו מאוד במכתביכן, בקשר עם בקורך חינה יקירה, עם סחיק בגבת, אחרי פרוד של שתי שנים שמחנו בדבריך, חינה יקירה מה שכתבת מפניה ומגרשונלה (את ארקה לא ראית, כי איננו כעת בגבת), ובדבריך פניה יקירה, מה שכתבת על דבר חינה וסחיק. וכמה שתמיד נקבל מכם רק ידיעות טובות ומשמחות. משרודבורוב שלחנו לכם 8 צלומים – 4 לכל אחת מכן, מכיוון שעד עכשיו אינכן מזכירות כלום על דבר התמונות, נראה שהמכתב הזה עם התמונות אבד וחבל! שם היה צילום אחד יפה מאוד איך אני יושב יחידי על ספסל ומחזיק את דבורלה על ברכי והצלום השני היה גם כן יפה איך דבורלה שוכבת על כר על בטנה ופניה מופנים הצידה, כמו שצלם יעקבלה כשהיה בן חצי שנה, אם המכתב הזה אבד, מיד אבקש את זליה שיזמין בשבילכם את הצילומים אצל הצלם אבל זה יהיה כבר אחרי שישוב זלִיה מתרגילי הצבא הוא יהיה בקרמניץ ארבעה שבועות ימלא את מקומו של רופא הגדוד, עכשיו יסע זליה בתור אופיצר, כי הלא עוד בחורף קִבל דפלום של אופיצר. פניה יקירה! אני שולח לך את המשחה הזאת ואת תשתמשי כך, כמו שכותב זליה למשוח בלילה על הכתמים שבפנים אבל לא לעלות זאת יותר משבוע אחד עד שניים ואחר כך להפסיק לשני שבועות ואחר כך שוב לחַדֵש. אני שולח לכם רצוף לזה עוד שני צלומים שהצטלמנו בגן לפני החוילה כעבור שני ימים אחרי הצלומים הראשונים ששלחתי לכם, על הצילומים הראשונים היו כתֹבות של ליזה וזליה, את הצלומים האחרונים קיבלתי מהצלם כשזליה היה בורשה ושכחתי לפני נסיעתי לשרודבורוב לתת לזליה לכתוב עליהם, אני רק רשמתי את התאריך שבו הצטלמנו.
חפצו בשרודבורוב לעצרני לעוד, אבל חסתי על שיינקה שנשארה בודדה, אף על פי שכתבה לי, שלא אמהר לבוא בכל זאת כשבאתי הביתה גילתה לי את האמת שהתגעגעה מאוד, היא נמצאת היום ביער ואני ממהר לשלוח היום את המכתב אליכם משום זה יחסרו דבריה הפעם במכתב.
אני צמצמתי הפעם את הנייר של מכתבי כדי להקל עד כמה שאפשר על המכתב, כי חושש אני שהמכתב עם הצלומים הראשונים אבד, מפני שהיה לא קל.
היום באה לכאן מלומזה זילברשטיין עם בת בגיל אחת עשרה שנה. היא עשירה בורגנית, היא מתאכסנת אצל פיינשטיין, שהנהו קרובה. היא שאלה אותי על אודותיכן חינה ופניה.
האגמים והיערות של אוגוסטוב מושכים אליהם אלפי תיירים וקיטנים. הַשִזֵפָה (פלאזה) מלאה נשים ואנשים אני רוחץ בכל יום באגם, בשרודבורוב אין נהר והייתי מתרענן רק במקלחת כמו אצלכם בארץ. השבוע הזה הנהו כבר האחרון של ימי החופש אצלי. אחרי השבת יתחילו כבר הלימודים.
לאברהם שלמה אכתוב מכתב שני ואודה לו בעד 10 הדולרים והבגדים ששלח לך חינה יקירה, אני גם אשלח לו תרגום אידי ממאמרה של ברכה חבס "בשבילי מגינים" שבו היא מתארת את החיים בבית יוסף בתקופה הראשונה.
כאן ישנם כאלה שמקבלים דבר לגולה נשלח מהמערכת דבר. אַת פניה יקירה, לא היית יכולה לסדר שישלחו לי גליונות אחדים מדבר לגולה? אם זה קשה בשבילך, אזי אני לא רוצה.
היו ברוב שלום ואֹשר הריני מנשק אתכם ואת גרשונלה, יעקבלה ופסחל
שלכם אבא סבא
פריסת שלום לבבית מאת שיינקה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כתבו כאן את התרגום שלכם. אם יש תיקון לתרגום אחר, או תוספת - אנא ציינו זאת. כל תרגום והערה עוברים אישור ולא יופיעו מיידית. תודה על עזרתכם!